หน้าหลัก

0 Comments

 

 PR

ประชุมคณะทำงาน PR กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นางสุกัญญา  อธิบอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม Meet the press and friend และติดตามการดำเนินงานขอคณะทำงานฯ

imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

Singburi 

 

ถอดบทเรียน Smart officer
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2557 นางสุกัญญา   อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการถอดองค์ความรู้ Smart officer ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมให้เป็น Smart officer ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

 

AyuttaYa 

ถอดบทเรียน Smart officer
สำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุทธยา

เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2557 นางสุกัญญา   อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการถอดองค์ความรู้ Smart officer ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมให้เป็น Smart officer ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยนายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาให้การต้อนรับ
imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

 meet the p&f

 meet the press & friends

เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2557 นางสุกัญญา   อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
คณะ เข้าร่วมงาน Meet the press & friends
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

 

ICT 02 

  ติดตามความก้าวหน้า ศบกต.จับมือ ICT ชุมชน 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  แขมพิมาย
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ
ลงพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การบูรณาการดำเนินงานของ ศบกต.ศรีษะกระบือ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนบ้านวัดอารีราษฎร์
imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

 

km27-03-57 

 ประชุม KM สพท.ครั้งที่ 5/2557  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นางศิริวรรณ หวังดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานการจัดการความรู้(KM)
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อกำหนดกรอบ
ระยะเวลาดำเนินการถอดองค์ความรู้ของผู้รู้ในประเด็นต่างๆ

รวมทั้งการเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

imagesCA5AKHA4อ่านต่อที่นี่

 

 

 

 

   ประชาสัมพันธ์                 
imagesCA4C0RAM

imagesCAZ96Z3Z  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
imagesCAZ96Z3Zยุทธศาสตร์
imagesCAZ96Z3Z ผู้บริหาร
imagesCAZ96Z3Zความหมายภาพสัญลักษณ์
imagesCAZ96Z3Z บทบาทหน้าที่
imagesCAZ96Z3Z โครงสร้างองค์กร
imagesCAZ96Z3Z รายงานประจำปี สพท.

imagesCAZ96Z3Z KM สพท     
imagesCAZ96Z3Z รอบรู้เทคโนโลยี
imagesCAZ96Z3Z e-Radio
imagesCAZ96Z3Z e-Television
imagesCAZ96Z3Z e-Book
imagesCAZ96Z3Z e-Video
imagesCAZ96Z3Z e-Learning
imagesCAZ96Z3Z e-Library
imagesCAZ96Z3Z e-Form
imagesCAZ96Z3Z ผลการปฏิบัติงานของ ศบกต.
imagesCAZ96Z3Z ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

imagesCAZ96Z3Z สรุปข่าวเกษตร
imagesCAZ96Z3Zข่าวส่งเสริมการเกษตร
imagesCAZ96Z3Z วารสารส่งเสริมการเกษตร
imagesCAZ96Z3Z บทความเผยแพร่ทางสื่อมวลชน

imagesCAZ96Z3Z เกร็ดเกษตร
imagesCAZ96Z3Z รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร
imagesCAZ96Z3Z หน่วยงานภายใน
imagesCAZ96Z3Zแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่อง
imagesCAZ96Z3Zเบอร์โทรศัพท์ e-mail

Login Formเริ่มนับวันที่ 20 สิงหาคม 2556

9059
วันนี้วันนี้3
วานนี้วานนี้41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้141
เดือนนี้เดือนนี้829
รวมรวม9059

เมนูข่าว

วีดีโอคลิปการเรียนรู้เกษตร

สปอตเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล