“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ”

เกษตราภิวัฒน์

50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบให้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก “เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น 

ทุน

สื่อพร้อมให้บริการดาวน์โหลด

วารสารส่งเสริมการเกษตร
File ArtWork ปกคู่มือปฏิบัติงานฯ (ไดอารี่ )
File Logo 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
File กระดาษเย็บมุม Logo 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร