การจัดการความรู้

KM สพท. ปี 2562 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียน Infographic ได้ที่  https://thaimooc.org/ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดคู่มือเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่