Category: ทุน

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13

  รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สวก. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

สวก. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

คลิปรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

กษ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กษ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

รับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม