Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีิิเปิดการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร    โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตร          เพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย      ในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้ก...

กฝอ. ร่วมดำเนินการจัดงานแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ)

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น ในโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ) ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน” จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานดีเด่น 80 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั...

กพส. ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า

นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายรัฐพล ผาดโผน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาณจน์ หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือด้านการประสานงานเป็นอย่างดีจากนางสาวทองพาขวัญ หาญกาย...