Author: adminnews

นายสงกรานต์ ภักดีคง รธส. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และในโอกาสนี้มอบประกาศณียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี     

นายสงกรานต์ ภักดีคง รธส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและเกษตรตำบลโนนโหนน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนโนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายสงกรานต์ ภักดีคง รธส. ให้การต้อนรับ Mr. Chang, Kai-Yao เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Chang, Kai-Yao เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร วิถีชีวิตในชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งมีกำหนดการร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ:ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

นายรัตนะ สวามีชัย รธส. เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตร ในพื้นที่โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ยางพารา บ้านเขาหัวช้าง ชุมชนตำบลควนทอง1 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขาหัวช้าง ม.10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เวลา 11.00 น. นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่ง...

นายรัตนะ สวามีชัย รธส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ชุมชนที่ 8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาพข่าว:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม  เวลา 09.30 น นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนคร...

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รธส. ลงพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกตรอย่างยั่งยืน พร้อมเผยความคืบหน้าล่าสุด คณะกรรมการฯระดับอำเภอ อนุมัติโครงการแล้วทั่วประเทศ 23,675 โครงการ วงเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท คาดเงินเริ...