Author: admin

กพส. ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า

นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายรัฐพล ผาดโผน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาณจน์ หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือด้านการประสานงานเป็นอย่างดีจากนางสาวทองพาขวัญ หาญกาย...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาต่อหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สวก. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

สวก. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

คลิปรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

กษ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กษ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม