กพส. ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า