สพท. ร่วมสัมมนา โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน จ.พังงา