สพท. ร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานยุวเกษตรกรข้ามวัฒนธรรม