เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล

วันที่ 1

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 2

เอกสารประกอบการบรรยาย

อัลบั้ม

รวมภาพกิจกรรม

You may also like...