สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

รายละเอียด

You may also like...