สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

รายละเอียด

You may also like...