มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

You may also like...