มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 1 – 3

รายละเอียด

You may also like...