มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

You may also like...