มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ รุ่นที่ 1 – 7

รายละเอียด

You may also like...