ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การวางกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การวางกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://www.dropbox.com/sh/8ngcnjebpyg4kua/AACgzNguXj2_zL-Gv18Jtac1a?dl=0

You may also like...