พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8

          โอกาสนี้ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้กล่าวแสดงความยินดีรวมทั้งให้ข้อคิดแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า …

You may also like...