พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 9

          วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 9

          โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวแสดงความยินดีรวมทั้งให้ข้อคิดแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า …

You may also like...