ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2562) นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ศพก. อ.ทุ่งตำเสา และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมี ผอ.สสก.ที่ 5 จ.สงขลา พร้อมด้วยทีมงานของจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานดังกล่าว

You may also like...