บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

ดาว์นโหลด PDF

You may also like...