การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีิิเปิดการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

You may also like...