การฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

DSCF0667

You may also like...