การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562

          การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

You may also like...