กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

You may also like...