กพส. ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า

       นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายรัฐพล ผาดโผน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาณจน์ หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือด้านการประสานงานเป็นอย่างดีจากนางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย core team ผลิตสื่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสื่อฯ ครั้งนี้

You may also like...