กพท.ถ่ายทำวิดีทัศน์ กรณีศึกษา เรื่องความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน

You may also like...