สพท. ร่วมประชุมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กุมภาพันธ์ 25, 2015 admin ไม่มีหมวดหมู่

83202

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘  ชาวสพท. ทุกคนร่วมประชุมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ อาคาร ๑ โดยมีนายสงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน

More

ผอ.สพท. แสดงความยินดีกับ ผอ.กวพ. คนใหม่

กุมภาพันธ์ 25, 2015 admin ไม่มีหมวดหมู่

กพก.บันทึกเทปวีดิทัศน์บทเรียน e-Learning

ผอ.สพท. แสดงความยินดีกับนายศุภนารถ เกตุเจิรญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร คนใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

More

กฝอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ ๔

กุมภาพันธ์ 25, 2015 admin ไม่มีหมวดหมู่

78135

กลุ่มฝึกอบรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ ๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน.  กลุ่มเป้าหมายคือ ห้วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กับจนท.ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน. ระยะการอบรม ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์.ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง และคณะ. จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงธุรกิจ (CEO.) HARVAD ASIA CONSULTING. เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรมและปฏิบัติ

More

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงมาสร้างรายได้และพ้ฒนาการ เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

กุมภาพันธ์ 25, 2015 admin ไม่มีหมวดหมู่

แล้ง1

ผอ.สพท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงมาสร้างรายได้และพ้ฒนาการ เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ห้องประชุมชั้น ๔ โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

More

ประชุมคณะทำงาน War Room

กุมภาพันธ์ 25, 2015 admin ไม่มีหมวดหมู่

worroom

ผอ.สพท. เข้าร่วมการประชุมเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน War Room ณ ห้องปฏิบัติการ War Room สพท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.

More

« Previous Posts

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/