สพท. เยี่ยมชมรถบุปผชาติ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ผอ.สุกัญญา อธิปอนันต์ ผอ.สพท. เยี่ยมชมรถบุปผชาติ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทีมงานกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ร่วมงาน ผลการประกวดรถบุปผชาติงานกาชาด ปี 2558 รางวัลที่ 1 กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลที่ 3 กองทัพไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดสด โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดสด โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล  e-Learning  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5  

สพท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน e-Learning

สพท. โดยกลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบทเรียนออนไลน์ e-Learning เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน               

ผอ.สพท. ร่วมประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี

นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสำนักฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผอ.สพท. ร่วมเตรียมงานงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ

ผอ.สพท. ร่วมเตรียมงานงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ.กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ พร้อมทีมงาน สพท.

ผอ.สพท. ร่วมประชุมแนวทางการงานและปัญหาอุปสรรคประจำสัปดาห์

ผอ.สพท. ร่วมประชุมปรึกษาข้อราชการ แนวทางการงานและปัญหาอุปสรรคประจำสัปดาห์ (Morning Talk)  โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๐     น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาค...