ผอ.สพท. เปิดงานโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “ภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน”

ผอ.สพท. เปิดงานโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “ภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน” สำนักส่งเสริมและพัฒนการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมควีน พาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก

ประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

     ผอ.สพท. ร่วมประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ครั้งที่ 2/2558

          นางปิยนุช  ทาบทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสพท.  เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สพท.จัดงานเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต เนื่องในวันเกษตกร

สพท.จัดงานเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต เนื่องในวันเกษตกร ที่ impact form level 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558 โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน และผู้ร่วมงาน เช่น คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรดีเด่น Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้าน...

Search  Search

View More Results…