“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ”

สพท. ร่วมยินดี 47 ปี การทางพิเศษฯ เคียงคู่สังคมไทย adminnews 2019/11/28 วิทยุเกษตร ชวนเที่ยวงานกาชาด 2562 adminnews 2019/11/25 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (กลุ่มศิลปกรรม) ร่วมออกแบบและจัดสถานที่เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร adminnews 2019/11/20 สพท.ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง adminnews 2019/11/14 “อธิบดี เข้มแข็ง” เยี่ยมชมวิทยุเกษตร พร้อมรับฟังรายการสด เกษตรอัพเดท adminnews...